Comunitățile Misionare

Doriți să ne vizitați?

Musafirii sunt bine-veniți să ia parte la C.M. însă după o perioadă de șase săptămâni li se va cere să-și ia un angajament înaintea lui Dumnezeu, pentru o perioadă de un an de zile, de-a se dedica acelei comunități.

De ce „Comunități”?

În timp ce este necesar și important să ne întâlnim într-un context mai larg (vezi: Koinonia Mare), inima și dorința noastră este să devenim o familie adevărată și poporul lui Dumnezeu. Nu vrem să atragem doar simpli participanți la o întâlnire săptămânală. Credem că Scriptura ne învață clar că poporul lui Dumnezeu este chemat să devină o familie autentică (Gal. 6:10, In. 1:12, Ef. 3: 14-15; Tit 2:14; 1 Pt. 2:9-10).

Credem că, în Scripturi, această realitate este cel mai bine exprimată și întrupată în contexte mai restrânse. Domnul nostru Isus a avut o relație profundă cu cei doisprezece ucenicii, trăind viața împreună cu ei (Marcu 3:14; Luca 1:2; Fapte 1:21-22). Suntem profund convinși că acest tip de relații și koinonia reală pot avea loc doar în contexte mai mici și intime, la fel ca și cum a avut Isus cu cei doisprezece (Fapte 10:39-41; 1 In. 1:1-3).

De ce „Misionare”?

După moartea și învierea Sa, Domnul nostru le-a poruncit tuturor urmașilor Săi să meargă și să facă ucenici care fac ucenici care fac ucenici prin predicarea Evangheliei și ucenicizare într-un cadru restrâns (Matei 28:18-20, Fapte 10:42; 13:47).

Comunitățile Misionare

Deci, ce este o Comunitate Misionară? Este o comunitate restrânsă la 12-15 persoane care locuiesc în același cartier sau zonă a orașului și care se străduiesc în mod intenționat să-și trăiască și să-și exprime credința împreună ca și o familie. Urmând exemplul Domnului Isus Hristos, aceste comunități nu doar că asigură cel mai bun și natural mediu pentru ucenicie ci și prezintă o provocare constantă pentru membrii familiei să-și ia în serios contribuiția la Marea Trimitere (Matei 28:18-20; Marcu 16:15).

Comunitățile Misionare nu sunt doar o simplă întâlnire de „grup-celulă” sau de „studiu biblic în casă” ci, în mod literal, o comunitate restrânsă de oameni care, cu intenționalitate, își trăiesc viața și misiunea împreună.

Multiplicarea

Când o C.M. crește (peste 15-20 persoane), ne vom multiplica prin începerea unei noi comunități într-o locație nouă și nu prin lărgirea celor deja existente. Dorința noastră este ca, pe de-o parte, să menținem o atmosferă de familie în sensul biblic și, pe de cealaltă parte, să fim o biserică care asigură un mediu în care oamenii să poată crește în asemănarea cu Hristos (Rom. 8:29, Col. 1:28). Ne dorim să fim o biserică care zidește oameni (Efes. 4:11-16; 1 Tes. 5:11; Evrei 10:25) și nu programe, a căror succes se măsoară prin numărul de participanți.