EXPLICAREA NUMELUI

De ce „Koinonia”?

Koinonia este cuvântul din greaca biblică pentru „părtășie”. Atât de importantă era această părtășie în Biserica Primară, încât face parte din cei patru stâlpi ai Bisericii (vezi Fapte 2:42).

Literalmente, acest cuvânt înseamnă „a avea ceva în comun” dar în Noul Testament se referă la „o relație adâncă și intimă între două sau mai multe persoane care au ceva în comun”.

Relația omului mântuit cu Dumnezeu este descrisă ca și pe o koinonie cu Dumnezeu (1 Cor. 1:9; 1 Ioan 1:3). Această koinonie exclude toate celelalte koinonii cu oamenii sau/și cu orice lucru care nu corespunde cu natura lui Dumnezeu (1 In. 1:6, 2 Cor. 6:14).

Pentru că credincioșii împărtășesc aceeași relație (Efes 4:4), ei pot avea o koinonie unii cu alții (1 Ioan 1:3, 7).

Această koinonie pe orizontală este atât de strânsă încât se manifestă printr-o împărtășire practică cu aceia care sunt mai săraci (Fapte 2:42-47; 2 Cor. 8:4).

Vrem ca viața bisericii noastre să nu nu se rezume la întâlniri sociale ci la adevărate koinonii cu Dumnezeu și unii cu alții, în care căutăm în mod intenționat să ne zidim unii pe alții.

De ce „29”?

Când citești cartea Fapte Apostolilor și ajungi în ultimul capitol (cap. 28), rămâi cu impresia că finalul ei este unul lăsat intenționat deschis. Este ca și cum Luca era convins că ei, Biserica Primară, încheiau doar prima fază a extinderii bisericii în lume. Ceea ce urmează (Fapte 29, 30 etc) ține de noi.

În cele 28 de capitole ni s-a dat suficient material pentru a ne creiona principiile din care ne putem trage viziunea și strategiile, generații la rând.

De aceea, Koinonia29 nu este o încercare de-a face o adăugare la Fapte Apostolilor ci de-a continua Biserica lui Dumnezeu!