Languages

Koinonia Studiului Biblic

Urmând modelul ucenicilor din Bereea, vrem să „primim Cuvântul cu toată înflăcărarea și, în fiecare zi, să studiem Scripturile” (Fapte 17:11) ca „Cuvântul lui Hristos să locuiască în noi din belușug” (Coloseni 3:16) iar învățătura aceasta să ducă la evlavie (1 Timotei 6:3).

În acest sens ne vom folosi de Metoda Inductivă de Studiu Biblic, prin care învățăm cum să observăm un text/ o carte biblică, cum să-l interpretăm ca apoi să-l aplicăm vieții noastre.

Cu ajutorul manualelor vom studia atât în mod individual cât și împreună.

Ora și locația: Tot a 2-a JOI din lună, la ora 18:30 pe str. Mihai Eminescu nr. 44 (în incinta școlii auto „Șanta”)

1