Legământul Bisericii Baptiste Reformate Koinonia29


Fiind aduşi, aşa cum credem, prin harul divin la pocăință şi la credința în Domnul Isus Hristos2Tim. 2:25, și la a ne dedica pe noi înşine LuiRom.6.13, şi fiind botezaţi în baza mărturiei noastre de credinţă, în Numele Tatălui, al Fiului şi al Duhului SfântMat. 28:19, acum, încrezându-ne în ajutorul Lui plin de har, ne înnoim legământul nostru reciproc în mod solemn şi cu bucurie.

 

Vom lucra şi ne vom ruga pentru unitatea Duhului prin legătura păcii Efs. 4:3.


Vom trăi împreună în dragoste frăţeascăRom.12:10, aşa cum se cuvine membrilor Bisericii creştineEfs. 5:3, vom practica o grijă iubitoare și o veghere unii asupra altora Evr. 10:23 şi ne vom mustra cu credincioşie după cum o cere nevoia Lc.17:3.


Nu vom părăsi adunarea noastră împreunăEvr.10:23, nici nu vom neglija să ne rugăm pentru noi și pentru ceilalți membriIac.5:16.

Ne vom strădui să îi creştem în mustrarea şi învăţătura Domnului pe aceia din familiile noastre care, pentru orice vreme, se află în grija noastrăEf.6:4 şi, printr-un exemplu curat şi de iubire2 Pt.3:1-2, vom căuta mântuirea familiei noastre şi a apropiaților noştri1Tim.5:8.

Ne vom bucura de bucuriile fiecăruiaRom 12:15 şi ne vom strădui cu blândeţe şi compasiune să ne purtăm poverile şi întristările unii altoraGal.6:2.


Cu ajutorul lui Dumnezeu, vom căuta să trăim cu grijă în această lume, împotrivindu-ne nesfinţirii şi poftelor lumeşti1 Pt. 1:14-16 şi amintindu-ne că, după cum am fost îngropaţi în mod voluntar prin botez şi înviaţi din nou din mormântul simbolic, tot aşa avem asupra noastră un privilegiu și o obligaţie specială să trăim acum o viaţă nouă şi sfântăRom.6:1-14.

 

Vom lucra împreună și cu credincioşie pentru înaintarea lucrării Evangheliei în această biserică 1Cor.15:58, prin aceea că vom susţine închinarea, sacramentele, disciplina şi doctrinele ei1 Tim. 6:3-5.

Vom testa învățătura dată de către prezbiteri pe baza Scripturii și a Mărturisirii de Credință a bisericii noastre Gal.1.6-9.


Vom contribui cu bucurie şi în mod regulat la susţinerea materială a slujirii, la acoperirea cheltuielilor bisericii

2 Cor. 9, la ajutorarea celor săraci, orfani și văduveGal.2:10; Iac. 1.27 şi la răspândirea Evangheliei la toate popoareleRom.15:25-27.


Când ne mutăm din acest loc, ne vom alătura, cât de curând este posibil, unei alte biserici, unde vom duce cu noi spiritul acestui Legământ şi principiile Cuvântului lui Dumnezeu Evr. 10:25.

Fie ca harul Domnului Isus Hristos, dragostea lui Dumnezeu şi părtăşia Duhului Sfânt să fie cu noi cu toţi

2 Cor. 13:13. Amin.