Valori

Aceste valori de bază modelează cultura bisericii noastre

1. SCRIPTURA: Să fim modelați de Cuvântul lui Dumnezeu

Cunoașterea lui Dumnezeu depinde de cunoașterea Scripturilor (Vechiul și Noul Testament, 66 cărți)! Biblia este nu doar singura Carte care dă „înţelepciunea ce duce la mântuire prin credinţa în Cristos Isus” (2 Tim. 3:15), ci și instrumentul pentru maturizarea și echiparea sfinților în viață și în credință (2 Tim. 3:16-17). Mai presus de orice, încercăm să fim o biserică biblică, lăsând adevărurile ei să ne dicteze viața și practica bisericii. Făcem acest lucru prin predicarea ei Koinonia Mare, studierea ei Koinonia Studiului Biblic și prin catehizare Koinonia Mare.

2. TEOLOGIA BIBLICĂ: Să cunoaștem bine ceea ce credem

Într-o perioadă în care doctrina și teologia sunt atacate și minimalizate, uneori chiar de către instituția bisericii, teologia și doctrina, construite pe bază strict scripturală, sunt de o importanță vitală mai mult ca oricând. Datorită acestei convingeri, rugăciunea noastră este să încercăm să fim întotdeauna o biserică înrădăcinată în creștinismul biblic care ne-a fost transmis de la cei 12 apostoli (Fapte 2:4; Efeseni 2:20) de-a lungul istoriei bisericii până astăzi. Suntem pasionați și devotați cu îndârjire de a rămâne fermi în doctrinele esențiale ale credinței creștine (vezi Mărturisirea de Credință) și ne opunem în mod vehement oricărei doctrine sau practici ce nu își găsește sprijinul în Biblie.

3. RUGĂCIUNEA: „Motorul” bisericii

Vrem să fim o biserică care se roagă! Vrem să formăm ucenici care să înțeleagă valoarea rugăciunii, atât pentru comuniunea lor cu Dumnezeu cât și ca o forță misionară, și astfel să devină oameni ai rugăciunii. Din acest motiv, rugăciunea este o parte integrantă și importantă la fiecare koinonie și în mod special la Koinonia Rugăciunii.

4. MULTIPLICAREA: Facem ucenici care fac ucenici

Domnul Isus a spus: “Mergeți în toată lumea și faceți ucenici din toate neamurile” (Matei 28:18-20) iar noi credem că aceasta înseamnă să punem preț pe multiplicare. Suntem devotați în zidirea unei biserici care se multiplică prin ucenici care fac ucenici care fac ucenici.

5. ANGAJAMENT: Fiți devotați unii altora cu un devotament frățesc (Rom. 12:10)

Credem cu toată tăria că biserica locală este chemată să fie o familie adevărată (vezi Comunitățile Misionare). În orice familie sănătoasă există un nivel adânc de angajament între membrii acesteia, lucru pe care ni-l dorim și noi pentru familia credinței (ex. expresiile “unii pe alții” din Noul Testament). De accea ne vom încuraja și provoca unii pe alții în mod continuu la devotament reciproc.

6. MENTORAREA: Modelând vieți prin relații

“După cum fierul ascute fierul, tot astfel şi omul însuşi îl ascute (îl face mai ager) pe semenul său.” (Prov. 27:17) Definim mentorarea ca pe acea relație intențională între două persoane de cel puțin aceeași vârstă (ex. Isus și ucenicii) dar, de obicei una este cu câțiva ani mai în vârstă (ex. Moise și Iosua sau Pavel și Timotei), care are scopul de-a influența creșterea și dezvoltarea celeilalte persoane în toate aspectele vieții prin ucenicie, educare și dare de socoteală. În biserica noastră este încurajată mentorarea între persoanele de același sex și se formează în mod natural prin relațiile create în cadrul părtășiilor.

7. FAMILA: Pentru ca și generațiile viitoare să cunoască Numele Lui (Ex. 3:15)

Credem că familia (prin căsătoria dintre un bărbat și o femeie) este contextul social esențial al vieții umane, mijlocul principal de comunicare a lui Dumnezeu cu ființele umane și cadrul cel mai potrivit pentru transmiterea credinței următoarei generații. Din acest motiv, ea trebuie prețuită, încurajată, protejată dar și educată. În biserica noastră facem aceasta prin consilierea pre- și post-maritală și prin încurajarea practicării Închinării în familie (cunoscută și ca Altarul sau Devoțiunea în familie).

8. CARITATEA: Să arătăm implicațiile răscumpărătoare ale Evangheliei

Ne străduim să fim o biserică care ține în echilibru proclamarea verbală a Evangheliei și demonstrarea practică a implicațiilor acesteia. De aceea, suntem pasionați în a demonstra dragostea lui Hristos prin slujiri de caritate și compasiune față de cei nefavorizați, cei cu probleme de dependență, cei săraci și marginalizați de către societate.

9. INSTRUIREA DE LIDERI: Pentru echiparea sfinților în prezent și în viitor

Credem că Dumnezeu a desemnat păstori și învățători, evangheliști și profeți, prezbiteri și diaconi, pentru echiparea sfinților pentru lucrarea de slujire și pentru edificarea trupului lui Cristos (Efeseni 4:11-12). La rândul lor, aceștia trebuie să formeze alții asemenea lor după modelul din 2 Tim. 2:2. În biserica noastră aceasta are loc prin relații intenționale de instruire a acelor persoane înzestrate de Dumnezeu cu abilități de conducere.

10. EXCELENȚA: Să arătăm în toate frumusețea învățăturii lui Dumnezeu (Tit 2:10)

Suntem copii și slujitori ai Dumnezeului Preaînalt, Regele Regilor și Domnul Domnilor! Ne străduim să trăim, în fiecare aspect al vieții, într-un mod vrednic de chemarea primită. Credem că aceasta pretinde un standard și o atitudine de excelență în tot ceea ce facem. Datorită acestei convingeri, încercăm să facem totul la cel mai înalt nivel al abilităților noastre și cu o dorință de a-L reprezenta pe Domnul Isus în orașul și țara noastră.

11. CREATIVITATEA: Să arătăm în toate înțelepciunea și măreția Lui (Ps. 104:24)

Fiind creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu-Creatorul, credem că am fost creați cu capacitatea de a crea. Din acest motiv, vrem să învățăm să ne dezvoltăm și să ne folosim abilitățile creative dăruite de Dumnezeu și, în același timp, să stimulăm darurile și talentele pe care El le-a pus în ceilalți, cu dorința de a le vedea folosite pentru gloria Lui! Recunoaștem capacitatea artelor creative în a afișa adevărurile lui Dumnezeu într-un mod care transcede limbajul și depășește bariera culturală și generațională, prezentându-L pe Isus înaintea lumii.